🚩 รายงานตัว
📥
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 11

🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)
หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป

🌐 รายงานตัวออนไลน์  ⬇️

🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว พร้อมผู้ปกครอง 🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด มามอบตัวในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป