🚩 เลขประจำตัวนักเรียน ม.1  ปีการศึกษา 2567
📥 เลขประจำตัวนักเรียน SMTE
📥 เลขประจำตัวนักเรียน MSEP
📥 เลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ
📥 เลขประจำตัวนักเรียน EP

🚩 เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 (เพิ่มเติม)
📥 เลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ (26 เม.ย. 2567)


🚩 เลขประจำตัวนักเรียน ม.4  ปีการศึกษา 2567
📥 เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 (ม.3 เดิม)
📥 เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 (นักเรียนใหม่)

🚩 เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 (เพิ่มเติม)
📥 เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 (นักเรียนใหม่) (26 เม.ย. 2567)

📌 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ใช้เลขประจำตัวเดิม กรณีพบข้อผิดพลาดแจ้งที่งานทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279-1992, 0-2279-2429, 0-2279-7124 ต่อ 116