🚩ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม. 4 ห้องเรียนปกติ


🚩 รายงานตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ระบบรายงานตัวเปิด 09.00 น.)

หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป
📌รายงานตัวออนไลน์  ⬇️


🚩 มอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบัมชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ

🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA