🚩โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้หลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 (ห้องเรียนปกติ และ EIS) เพื่อเป็นการทบทวนและสอนเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง พร้อมกับแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรหลานในช่วงเวลาเย็นของผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

🔴ห้องเรียนปกติ
1. เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 – 16.20 น.
2. วิชาที่เปิดสอน 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
3. ค่าใช้จ่าย วิชาละ 1,200 บาท/คน/เทอม

🔴โครงการห้องเรียนพิเศษภายใน (EIS)
1. เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 – 16.50 น.
2. วิชาที่เปิดสอน 2 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3. ค่าใช้จ่าย วิชาละ 1,800 บาท/คน/เทอม

🔵 เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567

🔵 ลิงก์สมัครออนไลน์ (เปิด 9 พ.ค. 67)
[ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567]
🌐 ห้องเรียกปกติ ม.1 (คลิกที่นี่)

🌐 ห้องเรียนปกติ ม.2 (คลิกที่นี่)
🌐 ห้องเรียนปกติ  ม.3 (คลิกที่นี่)

🌐 ห้องเรียน EIS  ม.1 (คลิกที่นี่)
🌐 ห้องเรียน EIS  ม.2 (คลิกที่นี่)
🌐 ห้องเรียน EIS  ม.3 (คลิกที่นี่)

📌 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารวิชาการ 0-2279-1992, 0-2279-2429, 0-2779-7124 ต่อ 138