📌ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามารถติดตั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ท่านจะทราบข้อมูลของนักเรียนผ่านทางแอพพลิเคชัน “Student Messenger” บนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ดังนี้
🔵 แจ้งเวลามาเรียน
🔵 เลิกเรียน
🔵 ประกาศจากทางโรงเรียน
.

📥 ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Application “Student Care” สำหรับผู้ปกครอง

📌 หมายเหตุ: ให้ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ติดตั้งแอปพลิเคชันและลงทะเบียนข้อมูลการใช้งานไว้ และจะสามารถใช้งานได้เมื่อทางระบบเพิ่มรายชื่อนักเรียนใหม่เสร็จเรียบร้อย (โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง).
.

.❓❓หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ
☎️Call Center: 08-08-08-6001-5
Line ID: @studentcare
Website: www.student.co.th
Facebook: https://web.facebook.com/StudentCareSolution

☎️ งานระบบสารสนเทศนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โทร. 0-2279-1992, 0-2279-2429, 0-2279-7124 ต่อ 105