🚩 ประกาศ
📥 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ม.4 MSEP ครั้งที่ 11


🚩 รายงานตัวและมอบตัว
📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

🔗ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว (คลิกที่นี่) 

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป


📌 ผู้ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโปรดกรอกข้อมูลในลิงก์สละสิทธิ์ดังแนบ
🔗ลิงก์สละสิทธิ์ https://forms.gle/B56nsXDDx1NhcSxDA