เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ดำเนินการภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงาน (กกพ.) พ.ศ. 2563

เตรียมพบกับสนามการเรียนรู้อันแสนสนุก เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์หลากหลายที่จะทำให้ลืมการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะได้ผ่านด่านการคิดค้นต่างๆ ที่จะพานักเรียนก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร นำเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ บนโจทย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy – W2E) ผ่านกระบวนการคิดแบบ STEAM4INNOVATOR ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

🚩 นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม 2 ถึง 4 คน โดยการสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564
🌎 ลิงก์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeaHBhnC…/viewform