📣 ข่าวประชาสัมพันธ์
🚩 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม. กท.1) เปิดระบบรับคำขอให้จัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.sesao1.go.th/


📌 ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สามารถศึกษาแนวทางการยื่นความจำนง ขอรับการจัดสรรที่เรียนกรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน และโรงเรียนและจำนวนสำหรับจัดสรรที่เรียน ได้ที่ https://admission.sesao1.go.th/