📌 ให้นักเรียน ม.1 ห้องปกติ นำเลขประจำตัวที่ทางโรงเรียนประกาศ กรอกข้อมูลแบบสำรวจนักเรียน เพื่อขอมี e-mail@samsenwit.ac.th ทาง
🌎 https://forms.gle/6S2rzLzuobGn8KHj9

🔹 การเลือกห้องในเรียนในแบบสำรวจ🔹
ห้องปกติ ม.1 ➡️ ห้อง 3-8 (ห้อง 3-8 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)