📣 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้น ม.1 และระดับ ม.4 (เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่) กรอกข้อมูลแบบสำรวจนักเรียน เพื่อขอมี e-mail@samsenwit.ac.th ทาง 🌎 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVVMCXbSr6ol…/viewform

📌นักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 และ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) *รอประกาศเลขประจำตัว* แล้วจึงกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ
📌📌นักเรียน ม.3 เดิมที่มี e-mail อยู่แล้วไม่ต้องกรอก

🔹การเลือกห้องในเรียนในแบบสำรวจ🔹
ม.1
– ESC ➡️ ห้อง 1
– MSEP ➡️ ห้อง 2
– ปกติ ➡️ ห้อง 3-8 (ห้อง 3-8 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)
– EP ➡️ ห้อง 9-12 (ห้อง 9–12 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)

ม.4
– ปกติ: วิทย์ ➡️ ห้อง 1-4 (ห้อง 1-4 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)
– ESMTE ➡️ ห้อง 5
– MSEP ➡️ ห้อง 7-8 (เลือกห้อง 7 หรือ ห้อง 8)
– ปกติ: คณิต  ➡️ ห้อง 10
– ปกติ: ภาษา ➡️ ห้อง 11-12 (ห้อง 11-12 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)
– EP: คณิต-ภาษา ➡️ ห้อง 13
– EP: วิทย์ ➡️ ห้อง 14-16 (ห้อง 14-16 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)
– พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ➡️ ห้อง 17