📌 ให้นักเรียน นำเลขประจำตัวที่ทางโรงเรียนประกาศ กรอกข้อมูลแบบสำรวจนักเรียน เพื่อขอมี e-mail@samsenwit.ac.th ทาง
🌎 https://forms.gle/6S2rzLzuobGn8KHj9

🔹 การเลือกห้องในเรียนในแบบสำรวจ🔹
– ปกติ: วิทย์ ➡️ ห้อง 1-4 (ห้อง 1-4 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)
– ปกติ: คณิต ➡️ ห้อง 10
– ปกติ: ภาษา ➡️ ห้อง 11-12 (ห้อง 11-12 เลือกห้องใดห้องหนึ่ง)