🚩 รายชื่อนักเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ ม.1
(อัปเดต วันที่ 3 มิถุนายน 2564)

🔹 กลุ่มที่ 1 – ESC
🔹 กลุ่มที่ 2 – MSEP
🔹 กลุ่มที่ 3-8 – ปกติ
🔹 กลุ่มที่ 9-12 – EP

🚩 ตารางเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ ม.1

🔹 ตารางเรียน เตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ กลุ่ม 1 – กลุ่ม 8
ตารางเรียน เตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ กลุ่ม 9 – กลุ่ม 12

🚩 Link และรหัสเข้าชั้นเรียนออนไลน์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ ม.1

ประกาศห้องเรียน Google Classroom สำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 (ปรับปรุง 29 พ.ค. 2564)

ม.1 กลุ่ม 1 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyMzU0NjMz?cjc=dsc57b6
ม.1 กลุ่ม 2 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyMzU0NjQ5?cjc=fxmdjei
ม.1 กลุ่ม 3 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNDg1MjU1?cjc=4pth72y
ม.1 กลุ่ม 4 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEzMjYzNjc1?cjc=kkfyspe
ม.1 กลุ่ม 5 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEzMjYzNjk2?cjc=wajeimo
ม.1 กลุ่ม 6 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEzMjkzNDg3?cjc=vlunxpj
ม.1 กลุ่ม 7 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEzMjkzNDk0?cjc=5b4covu
ม.1 กลุ่ม 8 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEzMjkzNTAy?cjc=5nps3ky
ม.1 กลุ่ม 9 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNDg1Mzk1?cjc=ncwg2yo
ม.1 กลุ่ม 10 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNDg1NDA5?cjc=tkxcpbc
ม.1 กลุ่ม 11 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNDg1NDE4?cjc=aecya27
ม.1 กลุ่ม 12 –> https://classroom.google.com/c/MzQzMzEyNjg2OTA0?cjc=67zgae2

เอกสาร pdf เพื่อสะดวกในการเข้าถึงชั้นเรียนเตรียมความพร้อม ม.1
https://drive.google.com/file/d/1xhfy5iwbIuEvi_wFwQ9Lj9DaAWYpScTr/view?usp=sharing

🚩 การเข้าใช้ e-mail@samsenwit และการเข้าชั้นเรียนออนไลน์