📌 มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 11.30 น.

📌 ห้องมอบตัว กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
🔹 สำรองลำดับที่ 1 – 21
➡ ผู้ปกครอง ห้อง 3205
➡ นักเรียน ห้อง 3206
🔹 สำรองลำดับที่ 22 – 42
➡ ผู้ปกครอง ห้อง 3207
➡ นักเรียน ห้อง 3208
🔹 สำรองลำดับที่ 43 – 63
➡ ผู้ปกครอง ห้อง 3209
➡ นักเรียน ห้อง 3210
📌 กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตามประกาศหน้า 1**

เอกสารมอบตัว ม.4