🚩 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS ม.1
➡️ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS ม.1

🚩 แบบการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภายใน EIS
➡️ https://forms.gle/6mtjua7Kr6rQqtUNA
*กรอกข้อมูลและชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะเรียกสำรองลำดับถัดไปขึ้นมาแทน