📌ขอให้นักเรียนห้องเรียน EIS ชั้น ม.1 (ม.1/7 และ ม.1/8) กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ (เพิ่มเติม) ใน link 👉 แบบสำรวจที่อยู่ 🌎https://forms.gle/XN1JRj1nKB9tB5xk9

***โปรดกรอกข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. และโปรดตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องเพื่อสะดวกต่อการจัดส่ง