ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/K2YwyJCw7SnHTnGr9
โดย งานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย