ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครผ่าน https://forms.gle/FfUZeY1tdDyDT9DN6