📣 สพฐ. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 – ม.5 สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน YFU ประจำปี 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ทุน
📌 นักเรียนที่สนใจศึกษาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ ครูศศิรินทร์ หรือครูกนกวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยสแกน QR Code ดังแนบ
🌏 รายละเอียดและใบสมัคร.pdf
https://drive.google.com/file/d/18PVuZ1iuR_v0Wpi-2_A5JTaBO3CkRN1l/view?usp=sharing

QR Code ครูศศิรินทร์ คูเกื้อกิตติรักข์
QR Code ครูกนกวรรณ จุนาศัพท์