📣📣ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร 🙏ตาม “โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ลานพระ เวลา 07.00 น.

🔹 เจ้าภาพทำบุญตักบาตร: คณะสุโขทัย ม.1/2 ม.1/12 ม.3/5 ม.4/4 ม.5/1 ม.5/6 ม.5/16 และ ม.6/13