📌 ขอให้นักเรียนเตรียม *บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง* มาในวันตรวจ ATK ✅
📌📌ประตูโรงเรียน เปิดเฉพาะประตูด้านหน้า ฝั่งถนนพระราม 6 เท่านั้น

🔹 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1-ม.6 (ห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษ)

🔹 ตารางสอบและห้องสอบ ม.1-ม.6 (English Program)