📣📣ตารางเรียนนักเรียน ฉบับแก้ไข วันที่ 21 ธันวาคม 2564
📌เริ่มใช้ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

🔹ห้องที่มีการแก้ไข จำนวน 13 ห้อง คือ
– ม.1/2 ม.1/4 ม.1/8
– ม.3/1
– ม.4/3 ม.4/5 ม.4/12
– ม.5/1 ม.5/2 ม.5/4
– ม.6/2 ม.6/3 ม.6/5
.

คลิกที่นี่ 👉 https://www.samsenwit.ac.th/8968.html