🔹กำหนดการ
– ผู้อำนวยการฯ อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรี
– นายกสมาคมผู้ปกครองฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกับผู้อำนวยการโรงเรียน
– กิจกรรมจับฉลากของขวัญวันเด็ก 🎁🎉


🔹ช่องทางรับชม
Facebook Fanpage: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
Youtube: งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย

🎁🎁 ลุ้นรับ ข อ ง ข วั ญ วั น เ ด็ ก มากมาย มาร่วมกิจกรรมกันนะคะลูกสามเสนฯ ที่รักทุกคน 🎈🎊🎉