🔹 วันและเวลาเลือกตั้ง: วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
– ม.1-3 เลือกตั้งออนไลน์ คาบ 1 – 4 เวลา 08.30 – 11.40 น.
– ม.4-5 เลือกตั้งออนไลน์ คาบ 4 – 8 เวลา 11.50 – 15.00 น.

🔹 สิ่งที่ต้องเตรียม
– E-mail@samsenwit.ac.th
– เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
– เลขประจำตัวนักเรียน

📌 ให้นักเรียนศึกษาระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และเข้าระบบเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด ผ่าน link 👉https://shorturl.asia/AQVHr หรือสแกน QR Code ดังแนบ โดยใช้ E-mail@samsenwit.ac.th เข้าระบบเท่านั้น

📌📌รับชมการแถลงนโยบายของผู้ลงสมัครทาง https://www.facebook.com/bosscsamsen

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน