ตารางเรียน ม.1 (2/2563)
ตารางเรียน ม.2 (2/2563)
ตารางเรียน ม.3 (2/2563)
ตารางเรียน ม.4 (2/2563)
ตารางเรียน ม.5 (2/2563)
ตารางเรียน ม.6 (2/2563)

ตารางเรียนชดเชย ม.4 – ม.6 (กรณีการฝึก นศท.) 2/2563

หมายเหตุ: ตารางเรียน (ฉบับแก้ไข 7 ธ.ค. 2563)
เฉพาะห้อง ม.1/2, ม.3/5, ม.4/2, ม.5/2, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/7, ม.5/8 และ ม.6/7
เริ่มใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2563