งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ขอแจ้งยกเลิก กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพุธ ที่ 23 และ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปก่อน และหากสถานการณ์คลี่คลายจะกลับมาจัดกิจกรรมตามปฏิทินเช่นเดิม ทางงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ขออภัยมา ณ ที่นี้