ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง
facebook fanpage: DPST Center
โครงการ พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย