📸ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม cr.งานเทคโนโลยีการศึกษา
https://photos.app.goo.gl/8BkEa97dMZTe3HjZ6