เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำหนดการวันเริ่มอบรมค่ายและวันรายงานตัว ทางศูนย์ฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป
ติดตามประกาศของศูนย์เพิ่มเติมทางเพจ Samsen Planetarium