🚩โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 📣ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
🔷 08.00 – 11.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.2
🔷 12.30 – 15.30 น. ประชุมผู้ปกครอง ม.3
*ผู้ปกครองลงทะเบียนกับคุณครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนที่กำหนด
**ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง  เดินทางมาประชุมด้วยรถโดยสารสาธารณะ
เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถไว้รองรับผู้ปกครอง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้