🔷 ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
🌎 รายงานยอดผู้สมัครออนไลน์
https://admission.samsenwit.ac.th/report/