🚩 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 – ESC
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 – MSEP
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 – EP


🚩 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 – ESMTE
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 – MSEP
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 – EP (วิทยาศาสตร์)
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 – EP (คณิตศาสตร์)
🔷 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 – EP (ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน)

🚩 ตารางสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
🚩 อุปกรณ์และหลักฐานที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้
หมายเหตุ : อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน หลังจากผู้เข้าสอบขึ้นห้องสอบแล้ว ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
🚩 แผนผังโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย