🚩 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ

🔹 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ 2564
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.1 – ในเขตพื้นที่บริการ
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.1 – นอกเขตพื้นที่บริการ

 🚩 ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ

🔹 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ 2564
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.4 – วิทยาศาสตร์
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.4 – คณิตศาสตร์
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.4 – ภาษาฝรั่งเศส
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.4 – ภาษาเยอรมัน
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.4 – ภาษาเกาหลี
🔹 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ม.4 – ภาษาจีน/ญี่ปุ่น