🚩 รูปแบบและแนวทางการเรียนการสอน และปฏิทินการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ดาวน์โหลดที่นี่)