ขอให้นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังแนวทางการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom ต่อไปนี้ 

1. ไปที่ www.samsenwit.ac.th/classroom

2. เลือกห้องเรียนของตน จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา”

3. กดปุ่ม “Join Class” ให้ครบทุกวิชาเพื่อเข้าชั้นเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน

หมายเหตุ : โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วย @samsenwit.ac.th เท่านั้น (หากมีปัญหาติดต่อ onlineclassroom@samsenwit.ac.th)