🚩คู่มือการใช้งาน “Application Student Care” สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

📌ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามารถติดตั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ท่านจะทราบข้อมูลของนักเรียนผ่านทางแอพพลิเคชัน “Student Messenger” บนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ดังนี้
🔵 แจ้งเวลามาเรียน
🔵 เลิกเรียน
🔵 ประกาศจากทางโรงเรียน

🌐  Download คู่มือการใช้งาน “Application Student Care” สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

 

❓❓หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ
Call Center: 08-08-08-6001-5
Line ID: @studentcare
Website: www.student.co.th
Facebook: https://web.facebook.com/StudentCareSolution