🚩 ขอให้นักเรียนทุกระดับชั้น 👉ทดสอบเข้าระบบ👈 เพื่อเตรียมความพร้อมลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
.
📑กำหนดการ
🔷 ทดสอบ Login และดูรายชื่อชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป
🔷 เปิดระบบเลือกชุมนุม 14 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น.
🔷 ปิดระบบเลือก/เปลี่ยน 21 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น.
.
.
📑คู่มือการใช้งาน : https://www.samsenwit.ac.th/elective/files/m-elective65.pdf