📣📣ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับการฉีดวัคซีน💉ป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและเตรียมความพร้อมเปิดเรียน 100% โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่
✅️สถานบริการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน
✅️สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
✅️ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ตามรายละเอียดดังแนบ