🚩งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
📣📣ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาดดิจิทัลอาร์ต เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2565 ในหัวข้อ “ลูกสามเสน ห่างไกลยาเสพติด” นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code เพื่อรับกติกาการประกวด และส่งผลงานได้ที่ 📧 E-mail : napat@samsenwit.ac.th ระหว่างวันที่ 13-20 มิถุนายน 2565
.
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูนภัส ลีฬหพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายเลขโทรศัพท์ 0878860361