🚩 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

📣ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 “CASIO Math Competition 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 

📌 นักเรียนสามเสนวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโปรดศึกษารายละเอียดในระเบียบการแข่งขันดังแนบ และสามารถสมัครได้ที่ครูขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์ ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

🌐 ระเบียบการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 3