การเข้าใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินทเชษฐภคินี

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

คุณครูท่านใดมีความประสงค์ใช้ศูนย์ฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถลงทะเบียนใช้ห้องได้ที่ https://shorturl.asia/cL9KG หรือ QRCODE ดังรูป

✨ ทางศูนย์ฯ ให้บริการในช่วงพักกลางวันสำหรับนักเรียน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://shorturl.asia/zYpac หรือ QRCODE ดังรูป

***โปรดแจ้งความประสงค์ก่อนเข้าใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ***

🚩 สำหรับคุณครู

🚩 สำหรับนักเรียน