🚩 ธนาคารโรงเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดบัญชีธนาคารออมสิน เพื่อรับกระปุกออมสิน และสามารถนำบัญชีธนาคารออมสินไปฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คาบพักกลางวัน ม.ต้น และ ม.ปลาย บริเวณใต้อาคาร 3 หน้าธนาคารโรงเรียน

รายละเอียดดังแนบ
⬇️⬇️