🚩 รายชื่อนักเรียน และตารางเรียน
🟢 ห้องเรียนปกติ
     – ม.1  [รายชื่อ]  [ตารางเรียน]
     – ม.2 [รายชื่อ]  [ตารางเรียน]
___– ม.3 [รายชื่อ]  [ตารางเรียน]

🟢 ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS
     – ม.1 [รายชื่อ] [ตารางเรียน]
     – ม.2 [รายชื่อ] [ตารางเรียน]
     – ม.3 [รายชื่อ] [ตารางเรียน]