🚩 แจ้งนักเรียนที่ลงชื่อเข้าร่วมการอบรม Curtin Spark Challenge : Innovation Pitch Competition ทุกคนให้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form
📌กรณีที่ 1 นักเรียนอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ไปเมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ไปแล้ว ให้ทำแบบสำรวจข้อมูลผ่าน Google Form เท่านั้น
📌กรณีที่ 2 นักเรียนยังไม่ได้เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน และต้องการเข้าอบรมออนไลน์ย้อนหลังให้ทำแบบสำรวจข้อมูลผ่าน Google Form และเข้าอบรมออนไลน์โดยกดลิงก์ที่ปรากฏใน Google Form
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทำแบบสำรวจข้อมูลใน Google Form ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้