🚩 งานธนาคารโรงเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดบัญชีออมสินเพื่อส่งเสริมการออม ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริเวณใต้อาคาร 3 หน้าธนาคารโรงเรียน ในคาบพัก ม.ต้น และ ม.ปลาย
📌ผู้ที่สนใจโปรดเตรียม 🪪 บัตรประชาชนตัวจริง และเตรียมเงิน 💸 เพื่อเปิดบัญชี
🥳ทางธนาคารออมสินจะมอบ สลากออมสินพิเศษ 1ปี Young Salak (1หน่วย (20บาท)) สำหรับนักเรียนที่เปิดบัญชีและมีบัญชีธนาคารออมสิน เพียงนักเรียนนำบัตรประชาชนตัวจริงมาติดต่อ
👉งานธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน👈