#สำหรับผู้สมัครสอบ SAMSEN Pre-test 2024 hybrid เฉพาะผู้สมัครสอบ Online
ท่านสามารถเข้าศึกษาวิธีการทำการทำข้อสอบได้ที่ https://youtu.be/uX8IMm7nJHM
#เตรียมตัวสอบ Online โดยมีเครือข่าย Internet แรงๆ ผ่านอุปกรณ์ Computer pc, Notebook, Ipad, Tablet
#สอบง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง

www.samsenpretest.com