💚 สำหรับผู้สอบ Onsite 2-3 ธันวาคม 2566 💚
ใกล้ถึงวันสอบ Samsen Pretest Hybrid 2024 แล้ว
น้องๆ เตรียมตัวพร้อมหรือยังเอ่ย
ศึกษาข้อปฏิบัติการมาสอบ Onsite
แนะนำการเดินทางด้วยรถสาธารณะ
ติดต่อ ติดตามข่าวสารได้ที่ Line OA @samsenPTA

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
www.samsenpretest.com