+++กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม+++
🚩 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

👉รายการแข่งขัน
🔵 โครงการตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (TUGSA) จัดโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
🔵 รายการอื่น ๆ

📌นักเรียนที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2566 โดยสแกน QR Code หรือลิงก์ https://forms.gle/4akA6BFQcS582ySFA ดังแนบ 👇👇👇