นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (ตามที่สมัครลงทะเบียนไว้) ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยจะได้รับข้อความ/E-Mail นัดหมายยืนยันก่อนถึงวันอีกครั้งหนึ่ง
การแต่งกาย: ชุดนักเรียน หรือชุดพลศึกษาของโรงเรียน