เรียน ผู้ปกครอง ม.1- ม.3
เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีน และ link เพื่อลงบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน “ไฟเซอร์” ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 รับวัคซีนไฟเซอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) นั้น
ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำการฉีดวัคซีน และ link แบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน “ไฟเซอร์” เพื่อลงอาการไม่พึงประสงค์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ตามเอกสารดังแนบ)

🌐 คำแนะนำการฉีดวัคซีน https://drive.google.com/…/1sUVKo9s6iy3APcQV6Cx…/view…

🌐 แบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน https://rebrand.ly/aefi-diy
🔹 โปรดทำแบบบันทึกทุกวันจนครบ 7 วัน หากวันไหนไม่มีอาการ ระบุ “ไม่มี”
🔹 หลังจาก 7 วัน ให้นักเรียนทำเมื่อ
รู้สึกมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอาการใจสั่น แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย
วันที่ 14, วันที่ 21 หลังวันฉีดวัคซีน

https://rebrand.ly/aefi-diy