📣 รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1-3 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน EIS สมัครเข้าร่วม “โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้หลังเลิกเรียน” เพื่อเป็นการทบทวนและสอนเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองพร้อมกับแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรหลานในช่วงเวลาเย็นของผู้ปกครอง
📣📣 นักเรียนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ที่ลิงก์รับสมัครของแต่ละระดับ (ดังแนบ) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครห้องเรียนปกติ จะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเสริม วิชาละ 1,200 บาท/คน/ภาคเรียน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EIS) มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเสริมพิเศษ 1,800 บาท/คน/ภาคเรียน

📖 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลิงก์รับสมัคร👇
🔹 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่)
🔹
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (คลิกที่นี่)
🔹
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกที่นี่)

หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียน On-site จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

🚩 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูอรุณ ชูสุขอมร หมายเลขโทรศัพท์ 08-3246-9898